Personvern

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Kundelab AS

hei@kundelab.no

Behandlingsansvarlig

Patrick Bu Jonassen er på vegne av Kundelab AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Sender du inn en henvendelse via kontaktsiden vår eller andre kanaler, så vil ditt navn, ditt telefonnummer og din e-post adresse bli lagret.

Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte besøkende navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt ved innsendelse av skjema på våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres så lenge vi har et aktivt kundeforhold.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Patrick Bu Jonassen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.